EKOLOŠKO TURISTIČNA KMETIJA KOLAR

KONTAKT

 

EKOLOŠKO TURISTIČNA KMETIJA KOLAR

KOLOVRAT 9, 3333 LJUBNO OB SAVINJI

+386 41 506 946

 

FRANJO NARALOČNIK 

Kolovrat 9  3333 Ljubno ob Savinji 

Mob. tel.: 041/506-946 

Email:  franjo.naralocnik@gmail.com